Amerika

Immuuntherapie Philadelphia

In het Childrens Hospital in Philadelphia is een therapie ontwikkeld met antilichamen. Dit geeft twintig procent hogere kans op genezing bij hoog-risico-neuroblastoom. Zo’n grote verbetering is de afgelopen twintig jaar niet vertoond. Daar staat tegenover dat het een zware therapie is. Door bijwerkingen maken lang niet alle patiënten de behandeling af.

In 2009 reisde Hannah Max als eerste Nederlandse patiënt naar de Verenigde Staten voor de therapie. Deelname was zo nieuw dat tot vlak voor vertrek onduidelijk was of de zorgverzekering de behandeling zou vergoeden. De financiële vraagtekens zijn inmiddels verholpen: de zorgverzekeraars in Nederland werken mee aan de medische kosten voor de therapie! Kosten voor huisvesting en levensonderhoud komen echter voor eigen rekening.

Studie
Om kans te maken op de behandeling in de VS moet een kind in Nederland de volledige behandeling achter de rug hebben. Omdat het nog een studie is, komt alleen een patiënt in aanmerking die in Nederland de gehele behandeling heeft doorlopen aan een hoog-risico-neuroblastoom. Dat is nodig om de resultaten van de therapie binnen de studie te kunnen beoordelen en vergelijken.

Bijwerkingen
Tot nu toe zijn een klein aantal kinderen naar de VS gereisd. Sommige kinderen moesten de behandeling staken wegens de bijwerkingen. Pijn is een bekende bijwerking, daarnaast komt een hevige allergische reactie voor.

Behandeling in Europa of Nederland
Het is nog onduidelijk wanneer deze behandeling in Europa of Nederland gegeven kan worden. Op dit moment zijn er nog drie hindernissen die dit in de weg staan:

  • Er is geen Europese studie met de in de VS gebruikte antilichamen
  • De Europese instantie die geneesmiddelen toetst heeft de stoffen nog niet goedgekeurd
  • Er is nog geen farmaceut die één van de stoffen op de markt brengt.

Ondanks al deze factoren vinden de Nederlandse behandelaars van neuroblastoom deze immunotherapie zo belangrijk, dat ze hem zouden willen toevoegen aan de standaard behandeling van neuroblastomen met een hoog risico. De twintig procent hogere genezingskans die bleek uit de eerste onderzoeksresultaten onder 228 patiënten geeft daar alle aanleiding toe.

Bron:
Villa Joep: 14 december 2010
Immuuntherapie Philadelphia: grote verbetering, maar zware therapie