De Stichting

Over de stichting

De stichting ‘Toekomst voor Thomas’ is inmiddels ontbonden. Hier willen we toch even uitleggen wat hun doel was.
De stichting ‘Toekomst voor Thomas’ had als voornaamste doel geld in te zamelen om de behandeling  van Thomas Lutters in Amerika financieel mogelijk te maken. Daarnaast konden ook andere onkosten die uit de behandeling van de ziekte van Thomas voortkwamen vergoed worden.  Dit geldbedrag moest worden bijeengebracht door acties, sponsoren, donaties en andere vormen van inkomsten. Het geldbedrag werd beheerd door de stichting. Het bestuur werd gevormd door:

  • Inge Tissen, voorzitter
  • Jan Wisse, secretaris
  • Koen van den Berkmortel, penningmeester
  • Miranda Spee, bestuurslid

 

Noot:

Dank aan het bestuur voor alle tijd, energie, geduld en werk die jullie in de stichting gestoken hebben. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest.